Активности

ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ НА МАКАЛБ КОМПАНИ

Ве известуваме дека на нашите активности на градежните работи од сферата на Нискоградба со ископи на сите видови индустриски и стамбени објекти, како и ископи за подземна инсталација.

  • Насип со сите видови на материјали од сопствен производ, тампонски слојеви од дробен камен со димензи од 0-31.5мм и од 0-63мм.
  • Насипи од јаловина.
  • Насипи од шлунковит материјал.
  • Насип од крупен камен 60-130мм.
  • Транспорт на сите видови фракции за производство на бетон.
  • Малтерисување на сите видови  материјали од сопствен квалитетен  производ.
  • Изработка на надворешни фасади со било кој вид на материјал.
  • Извршување на геодетски работи, при изведба на нашите работи.
  • Изработка на зелени површини.
  • Изработка на разни партерни уредуванје ,тротуари, улици.

Ве очекуваме за соработка и ке ја оправдаме Вашата доверба.