Механизација за оператива

1 БАГЕР CAT 320
2 УТОВАРАШЧ HANOMAG 3 - 5 m3
1 УТОВАРАЧ FIAT 5 m3 
1 ВАЛАК DYNPACK 6 - 12 Т
1 ВАЛАК 2 Т
1 СКИП
1 ГРЕЈДЕР
1 БУЛДОЗЕР  CAT D-4
1 БУЛДОЗЕР  CAT D-6
3 НИСКОНОСЕЧА  44Т
6 КАМИОНИ  12 - 15 м3
7 КАМИОНИ НАД  15 м3
2 ЛЕСНИ КОЛИ