Шефки Алити

Почитувани соработници, клиенти,  и граѓани

Компанијата" Макаљб компани " која се наоѓа на авто патот Скопје – Тетово во близина на селото Групчин,  одалечено само 20 км. Од Скопје.

Вашата посета ке ни причинува посебна чест, а Вие почитувани потрошувачи  ке бидете понудени со сите наши услуги за кои сте заинтересирани или имате потреба. Кога ке се  отвори  и прочита  овој репрезетативен каталог, ке се здобиете со доверба и ке бидете задоволни со изборот на соработник односно компанијата  која со својето професионално работење,  во својата област на делување.
Оваа компанија , драги колеги , од нејзиното основање , е главната цел обезбедување на вредност преку промени користење и консалтинг и напредни искуства преку разни фази на развој. Оваа компанија оди во корак со текот на времето, со единствена цел дека потрошувачите  нема  да страдаат  и дека тие работи со визијата на нашата компанија ке  напредуваат.
Ова се постигнува со нашата индивидуална и колективна одговорност со должна почит кон учењeтo  и постојните  предизвици , да се надминат застарените методи на работа од кој се погодени вработените , соработниците и клиентите.

Успехот на " Макаљб компани " многу зависи од професионална одговорност на своите вработени.  Тие  сносат врвна одговорност  во интерес на подобрување  на квалитетот , со постојан фокус врз одржувањето на бизнисот и  интересот  на потрошувачот.
Компанијата  " Макаљб компанија "  со цел да  остане верен на барањата на ценетите потрошувачи.
Спроведена е  голема инвестиција  за набавка на опрема, така што компанијата  е снабдевана со најсовремена технолочка опрема.
Во овој поглед, со цел да се подобри нивото на услугата,  направи инвестиции за подобрување  на животната средина, со што ја  подобри неговата ефикасност во сите области.
Компанијата " Макаљб компани " на чело со сопственикот односно менаџерот  и одличниот визионерски поглед  на  Инж Шефки Алити  и неговите професионални кадри, нивна  главната цел е  успехoт на клиентите  преку нашата компанијата, тоа е главна и трајна цел на нашата компанија.

Вие сте секогаш добредојдени и почитувани .
Ве молам! ... Дојдете и уверете се !....
 

Kontakti: Ing Shefki Aliti
Tel:    ++ 389  2  616-419
Fax:    ++ 389 2  616-419
Mob:  ++ 389 2  209-551