Aktivitetetet

AKTIVITETET ZBATUESE  TE KOMPANISE

Ju informojmë se aktivitetet tona ne sferën e ndërtimit të ulët duke filluar nga gërmimet e të gjitha llojeve të objekteve industrijale dhe të banimit, si dhe gërmimet instalimeve nentoksore.

  • Mbushje me të gjitha llojet e materijalit me prodhim in tonë. Shtresa të tamponit me gurë të grimcuar me dimenzione : 0-31.5mm dhe     0-63 mm.
  • Mbushje me shterpë.
  •  Mbushje me zhavor lumi.
  • Mbushje me gurë të mëdhej  60-130mm.
  • Transport i të gjitha llojeve të frakcioneve për prodhimin e betonit.
  • Suvatim me të gjitha llojet e materijaleve  nga prodhimii ynë.
  • Punumi i gjitha llojeve të fasadave të mbrendshe dhe të jashtme me qfardo lloji të materijalit.
  • Zbatimin e punëve gjeodezike  gjatë egzekutimeve të  punimeve tona.
  • Punimin e siperfaqeve të gjelbruara.
  • Punimi i partereve të ndryshme , trouareve dhe rrugëve.

Ju presim për bashkëpunim dhe do e arsyetojmë besimin tuaj.