Frakcionet e prodhuara

FRAKCIONET QE PRODHOHEN NE GURORJA -Gupçin

N.rend

Lloji i frakcionit

1

0-4mm

2

4-8mm

3

8-16mm

4

16-32 mm

5

Tampon 0-31mm

6

Tampon 0-60mm

7

Shtepi

   
 

PNE FIRMEN TONE RODHOHEN EDHE TE GJITHA MALTERET PER FASADA DHE INTERIER TE MBRENDSHEM