Ljuljzim Aliti

 LULZIM ALITI - Ekonomist i diplomuar / Udhëheqes i procesit organizativ në kompani

SEBAT XHELADINI - Udhëheqes i procesit të prodhimit në gurëthyes

Kur dihet se përpunimi i gurit për është profesioni më i vjetër i njerzimit , çdo here njeriu gurin e ka shfrytëzuar si material bazë për për çdo ndërtim. Guri është përdorur edhe për punë tjera në jetën tonë të  përditshme . Përpunumi i tanishëm i gurit është pëssosur në masë të madhe. Tërë përpunimi I gurit kryhet në gurëthyes duke filluar nga zbulimi, shpuarje për minim, mbushje me eksploziv,minimi, transporti i materijalit të minuar deri në grimcuese, ndarja e frakcioneve sipas dimenzioneve standardeë.

Kjo është një organizim shumë I vështirë punues, për harmonizimin e të jitha termineve , përmasave të kërkuara nga klientët , si dhe çdo gjë që del nga vetë procesi i prodhimit.

Për një organizim delikat të gurëthyesit është angazhuar Zotri Lulzim Aliti , udhëheqës I kahëmotshëm I këti gurëthyesi. Përvoja e tij e vlefshme  e fituar me vite nga prezenca e tij në këtë gyrëthyes, kontribon që prodhimi të ketë një kontinuitet me të cilin plotësohen kërkesat e Maalb kompanisë.

Angazhimi i Zotri  Lulzil Alitit dhe Sabat Xheladinit,  dhanë kontribut në përmasë të madhe për harmonizimin e gjitha ideve për procesin e prodhimit.