Qmimore

ÇMIMORE  E FRAKCIONEVE NGA GURETHYESIN-GRUPÇINpër 1m3

Nr. rend

Lloji i  frakcionit

Çmimi

1

0-4mm

2

4-8mm

3

8-16mm

4

16-32mm

5

Tampon 0-31.5

6

Tampon 0-60

 €

7

Shterp

 

                 Çmimi i transportit

               0- 5 km---------------  €/1m3
               0-15 km--------------- €/1m3                      
               0-20 km--------------- €/1m3                                                                           
               0-25 km--------------  €/1m3                                 
               0-30 km--------------- €/1m3                                   

              Vërejtje: Çmimet janë pa  llogarinë e TVSH

 

Direktor.

Violeta Simovska