Vasil Geshtarovski

VASILL GESHTAROVSKI / Inxhinjer i diplomuar i xehtarisë 

Këshilltar i grupës për minim

Bordi i kompanisë Makalb kompani asnjëhere nuk ka lejuar që të punët të shkojnë në një rrugë pa kontrollë të personelit professional, personat të cilët me përvojën e tyre të bëjnë pregaditjet e domosdoshme për një punë të suksesëshme. Me vetë faktin se puna në gurëthyes është me rrezik të veqantë , kërkohet qe të kyqen persona me kudesë të veqantë për gjitha punët dhe kudes i veqantë per të punësuarit apo për kualitetin e prodhimit.Për këtë gjë eshtë angazhuar Z. Mile Stefanov me përvojën e tij të madhe në laminë e xehtarisë si dhe ne mbrojtjen e ambientit njerzor ku ka merita të mëdha për sukseset e kompanisë sonë e cila deri më tani ka patur kujdesë të veqantë në të gjitha punët që do kishin keqësuar sistemin e prodhimit apo shëndetinë e të punësuarve tanë.

Për sukseset e lakmueshme të punës së tij e vërtetojnë edhe licencat e fituara për rezultatet e deritanishme .